Спортске активности као начин разоноде за особе са инвалидитетом

Удружење параплегичара и квадриплегичара „Крагуј“ организовало је турнир у шаху и пикаду за особе са инвалидитетом.