Обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у улици Краља Милана IV

Служба сигнализације ЈКП Шумадија Крагујевац обележила је хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију у улици Краља Милана IV, у зони раскрснице са улицама Омладинских радних бригада и Јосипа Панчића и у зони раскрснице са улицама Мирка […]