Због чега је важно здраво старење?

Подршка инклузији старије популације, један је од циљева програма који у Србији, уз финансијску подршку Европске уније, реализују УНОПС, Популациони фонд Уједињених нација и Црвени крст.