Ограничење употребе мобилних телефона у школи-реалност или заблуда?

У циљу превенције различитих облика злоупотребе електронских уређаја током образовно-васпитног процеса, Министарство просвете издало је препоруку свим образовним установама у Србији да интерним актом уреде начине употребе мобилних телефона за време боравка у школи.