Вода за пиће безбедна за употребу на четири јавне чесме у Крагујевцу

Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода на четири чесме – у Дивостину, Шумарицама, […]