Нове пословне шансе за предузеће „Шумадија“

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ прошле године је остварило значајне приходе на пословима уређења дечијих игралишта у граду које му је поверила локална самоуправа.