Додељене Светосавске награде на Универзитету у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је ове године Светосавску награду за изузетна постигнућа доделио др Владимиру Јуришићу, редовном професору Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Светосавска награда др Владимиру Јуришићу

Универзитет у Крагујевцу ове године додељује Светосавску награду за изузетна постигнућа др Владимиру Јуришићу, редовном професору Факултета медицинских наука у Крагујевцу.