Град Крагујевац донирао опрему за јавну безбедност Полицијској управи

Град Крагујевац донирао је Полицијској управи опрему за јавну безбедност, која је набављена средствима прикупљеним по основу наплаћених новчаних казни и пропуста, предвиђених прописима о безбедности саобраћаја.