Реконструкција водоводних система приоритет ЈКП Водовод и канализација

Реконструкција вододводне мреже и система за пречишћавање отпадних вода у Цветојвецу је приоритет на коме ће у 2024. години радити Јавно комунално предузеће Водовод и канализација.