Закуп државног пољопривредног земљишта

Град Крагујевац очекује од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да у наредних месеца дана да сагласност за расписивање огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.