Три тунела, 130 мостова и 21 петља: Ово је план за пут Вожд Карађорђе

Агенција за просторно планирање и урбанизам Србије огласила је јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Вожд Карађорђе.

Овим планом предвиђена је траса пута дужине 163,75 км са три тунела и више од 130 мостова.

Такође, на траси је планирана и 21 петља, пише еКапија.

Пут, како се у документу наводи, мора да се изгради тако да има две физички одвојене коловозне траке, са две саобраћајне траке за сваку коловозну траку, с тим што свака саобраћајна трака мора да буде широка најмање 3,5 метара, као и да свака коловозна трака, периодично на око 2 километара дуж трасе, има посебну нишу/траку ширине 3,5 метара и дужине 30 метара, за принудно заустављање возила.

Потребно је и да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивичне траке и сл.) омогућавају брзину до 100км на час.

Граница просторног налази се на деловима територија Лајковца (Доњи Лајковац), Лазаревца (Чибутковица, Трбушница, Крушевица, Барзиловица, Брајковац, Дудовица), Аранђеловца (Прогореоци, Партизани, Венчане, Раниловић, Буковик, Мисача, Орашац, Стојник, Копљаре, Бања и Врбица), Тополе (Белосавци, Загорица, Јунковац, Маскар, Рајковац, Клока, Јеленац, Трнава, Светлић, Шуме, Топола-варошица, Топола-село, Горович и Жабаре), Раче (Сепци, Ђурђево, Вишевац, Поповић, Адровац, Мирашевац, Рача, Вучић, Доња Рача, Сипић, Борци, Доње Јарушице и Сараново), Лапова (Лапово), Велике Плане (Марковац), Младеновца (Марковац, Међулужје, Пружатовац, Младеновац Варош, Кораћица, Мала Врбица, Рајковац, Амерић, Влашка), Сопота (Ђуринци и Мали Пожаревац), Смедеревске Паланке (Башин и Мраморац), Љига (Латковић), Баточине (Бадњевац и Градац) и Крагујевца (Десимировац, Поскурице, Горње Јарушице, Церовац, Лужнице, Чумић и Опорница).

Укупна површина обухвата плана је 30,06 километара квадратних.

На подручју просторног плана, за читаву трасу државног пута, планира се и пројектује траса пута за рачунску брзину од 100 км на час.

За бочне правце планира се и пројектује траса пута за рачунску брзину од 80 км/х, док се за мање везне правце планира и пројектује траса за рачунску брзину од 60 км/х.

Планирана траса представља више саобраћајних праваца који чине јединствен систем крстастог облика са правцима пружања север-југ и исток-запад, укупне дужине 163,75 километара.

Осим тога, планирају се и два додатна бочна правца нижег ранга укупне дужине 20,71 км, као и више везних праваца до постојеће путне мреже.

Централну тачку и место укрштања више праваца представља петља „Орашац“ у близини Орашца и Аранђеловца.

Од петље „Орашац“ траса се пружа ка северу до петље „Мали Пожаревац“ и ка истоку до планиране петље „Марковац Запад“ на државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75, Коридор X), ка западу до планиране петље „Доњи Лајковац“ на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, тзв. „Милош Велики“) и ка југу до Аранђеловца.

Такође, од планиране петље „Загорица“ која се налази око 10 километара источно, траса се пружа ка југу све до планиране северне обилазнице града Крагујевца.

Осим преузимања транзитних саобраћајних токова, највећи значај планираног државног пута јесте измештање транзитних токова изван грађевинског подручја Аранђеловца, Младеновца, Тополе, Раче и других мањих насеља.

Четири сектора са по две деонице

Траса пута је условно подељена на четири сектора, од којих сваки има по две деонице, уз планирање и два додатна бочна правца нижег ранга.

Сектор 1 (км 0+000 – км 47+000)

Деоница 1 (км 0+000 – км 25+000) – почиње од планиране петље „Марковац Запад“ на постојећем државном путу IА реда број 1 (аутопут Е-75, Коридор X), пружа се ка западу јужно од општинског центра Рача, обухватајући планиране петље „Рача“ и „Ђурђево“, све до почетка планиране петље „Башин“;

Деоница 2 (км 25+000 – км 47+000) – почиње од планиране петље „Башин“, пружа се даље ка западу северно од општинских центара Топола и Аранђеловац, обухватајући планиране петље „Загорица“ и „Белосавци“, и завршава се после планиране петље „Орашац“ која представља централну петљу и тачку повезивања сектора 1, 2 и 3 планираног Државног пута;

Сектор 2 (км 47+000 – км 88+917)

Деоница 3 (км 47+000 – км 66+800) – почиње после планиране петље „Орашац“, пружа се даље ка западу северно од општинског центра Аранђеловац, обухвата планирану петљу „Буковик“, и завршава се код насеља Прогореоци;

Деоница 4 (км 66+800 – км 88+917) – почиње од насеља Прогореоци, пружа се даље ка западу јужно од градског општинског центра Лазаревац, обухватајући планиране петље „Трбушница“, „Брајковац“ и „Чибутковица Исток“, и завршава се планираном петљом „Чибутковица Запад“ на постојећем државном путу ИА реда број 2 (аутопут „Милош Велики“);

Сектор 3 (км 0+000 – км 36+890)

Деоница 5 (км 0+000 – км 29+000) – почиње од постојеће петље „Мали Пожаревац“ на државном путу ИА реда број 1 (аутопут Е-75, Коридор X), пружа се ка југу западно од градског општинског центра Младеновац, обухватајући планиране петље „Мали Пожаревац Југ“, „Влашка“ и „Младеновац“, и завршава се код планиране петље „Орашац“;

Деоница 6 (км 29+000 – км 36+890) – почиње од планиране петље „Орашац“, пружа се даље ка југу, обухватајући планирану петљу „Орашац Југ“ и завршава се кружном раскрсницом „Аранђеловац“ на постојећем државном путу ИБ реда број 27 и уласку у општински центар Аранђеловац;

Сектор 4 (км 0+000 – км 37+383)

Деоница 7 (км 0+000 – км 19+427) – почиње од планиране петље „Опорница“ на планираној северној обилазници града Крагујевца, пружа се ка северу обухватајући планиране петље „Церовац“ и „Доња Трнава“ и завршава се код насеља Доња Трнава;

Деоница 8 (км 19+427 – км 37+383) – почиње од насеља Доња Трнава, пружа се ка северу и северозападу обухватајући планирану петљу „Топола“ и завршава се на планираној петљи „Загорица“ на Сектору 1 Деоници 2 планираног Државног пута;

Бочни правац 1 Ђурђево-Доња Трнава (км 0+000 – км 10+572) почиње од планиране петље „Ђурђево“ (Сектор 1 Деоница 1) пружа се ка југу и завршава на планираној петљи „Доња Трнава“ (Сектор 4 Деоница 7);

Бочни правац 2 Рача-Градац (км 0+000 – км 10+140) – почиње од планиране петље „Рача“ (Сектор 1 Деоница 1) пружа се ка југу и завршава површинском кружном раскрсницом као везом са петљом на постојећем државном путу ИБ реда број 24 (правац Баточина-Крагујевац).

Ова подела трасе на секторе и деонице је условна и дефинисана само за потребе израде овог плана. У даљим фазама израде техничке документације, а у складу са техничким карактеристикама, могуће је другачија подела трасе на секторе и деонице.

Тунели, мостови, петље, паркиралишта и одморишта

На траси је планирана и градња три тунела, као и више од 130 мостова преко река, потока, локалних и атарских путева.

Овим просторним планом планирана је и укупно 21 петља.

На Сектору 1 у плану су петље: „Марковац Запад“ (на почетној стационажи км 0+000), „Рача“ (на стационажи км 9+936), „Ђурђево“ (на стационажи км 18+050 – км 18+650), „Башин“ (на стационажи км 25+900), „Загорица“ (на стационажи км 35+350), „Белосавци“ (на стационажи км 43+450) и „Орашац“ (на стационажи км 45+900).

На Сектору 2 планиране су петље: „Буковик“ (на стационажи 62+000), „Трбушница“ (на стационажи км 70+550), „Брајковац“ (на стационажи 78+417), „Чибутковица Исток“ (на стационажи км 88+156) и „Чибутковица Запад“ (на завршној стационажи 88+821).

На Сектору 3 задржава се постојећа петља „Мали Пожаревац“ (на почетној стационажи км 0+000), а у плану су још и петље: „Мали Пожаревац Југ“ (на стационажи км 0+744), „Влашка“ (на стационажи км 8+700), „Младеновац“ (на стационажи км 16+144), „Орашац Југ“ (на стационажи км 29+550) и кружна раскрсница „Аранђеловац“ (на завршној стационажи км 36+890).

На Сектору 4 планиране су петље: „Опорница“ (на почетној стационажи км 0+000), „Церовац“ (на стационажи км 8+555), „Доња Трнава“ (на стационажи км 15+792) и „Топола“ (на стационажи км 31+479).

Планирана је и градња шест паркиралишта и четири одморишта.

Носилац израде плана је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Стручни обрађивач је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда, у сарадњи са обрађивачима идејног пројекта: Хидропројекат-саобраћај доо, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, ДБ Инжењеринг ДОО и Агенција за геодетске послове Гео Теам Футуре.

Инвеститор израде Просторног плана и Идејног пројекта је предузеће Кориори Србије.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *