Неохпходна адаптација ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“

Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“ има више од 400 ученика, у матичној школи, и два издвојена дељења са 13 ђака, у селима Баљковац и Доња Сабанта.