Метла 2020: Потребан већи број паркинг места у насељу Аеродором

У покрету Метла 2020 указују да годинама уназад становници насеља Аеродром, посебно у Атнској улици, имају проблем са недовољним бројем паркинг места, а да су разлози за то лоша урбанистичка решења и израда урбанистичких планова […]