Сухомеснати производи, диње и лубенице на пијацама безбедни за употребу

Последње анализе крагујевачког Института за јавно здравље показују да су сухомеснати произовди на пијацама Аеродром и Ердоглија микробиолошки исправни, док у узорцима диња и лубеница узетим на Кванташкој пијаци нема присуства остатака пестицида и тешких […]