Израда генералног пројекта аутопута „Вожд Карађорђе“

Коридори Србије покренули су поступак јавне набавке за израду генералног пројекта са студијом оправданости за изградњу ауто-пута „Вожд Карађорђе“, који ће спојити централни део Шумадије са источном Србијом.

Ускоро расписивање тендера за просторни план новог ауто-пута

Тендер за израду просторног плана посебне намене за ауто-пут Вожд Карађорђе ускоро ће бити расписан, најавио је директор Сектора за изградњу Коридора Србије Александар Сенић.