Бесплатно коришћење сервиса Мој-еРачун током ванредне ситуације

Сервис Мој-еРачун омогућава свим пословним субјектима који до сада нису прешли на беспапирно пословање и увели еРачун да се у наредном периоду региструју на сервис и потпуно бесплатно шаљу еРачуне за време трајања ванредне ситуације […]