Суграђани: Весна Лечић Миловановић

Крагујевчанка Весна Лечић Миловановић дипломирани је филозоф и ради у Народној библиотеци „Вук Карађић“. У Крагујевцу је формирала групу која ради и вежба по источњачкој методи Таи Чи Чуан.