Завршено мобилно мапирање саобраћајница у Крагујевцу, Книћу и Рековцу

У оквиру пројекта развоја Географског информационог система кроз програм ЕУ ПРО завршено је геодетско снимање путне инфраструктуре технологијом мобилног мапирања у Крагујевцу, Книћу и Рековцу у дужини од преко 800 километара, од чега је на […]