Предстаљен годишњи извештај о раду Апелационог суда

У 2018. години судије Апелационог суда решиле су преко 333 хиљаде предмета чему треба додати још 120 хиљада захтева грађана по основу овера, преписа, издавања уврења, наведено је у годишњем извешају о раду Апелационог, Виших […]