Привремени режим саобраћаја у улици Кнеза Михаила до 26. јула

Градска управа за развој jе због брже динамике извођења четврте фазе радова у улици Кнеза Михаила, од Трга Мала Вага до улице Томе Вучића, решењем на основу захтева „ПЗП“ Крагујевац, привремени режим саобраћаја IVб фазе […]