Предлог Програма локалног економског развоја до 2023. године

Градско веће је на данашњој седници утврдило предлог Програма локалног економског развоја до 2023. године и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање. 

Накнада дела трошкова боравка у приватним вртићима за 2500 малишана

Признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним вртићима у радној 2020/21. години, Градско веће је са 2300 повећало на 2500.

Градско веће: Оправдан захтев за проширење Слободне зоне Шумадија

Градско веће је, на данашњој седници, дало позитивно мишљење о оправданости проширења Слободне зоне Шумадија, основане 15. марта 2019. године.

Са три клика до извода

Грађанима Крагујевца од недавно је омогућено да преко електронског регистра, који се налази на интернет страни града Крагујевца на брз, ефикасан, прегледан и једноставан начин дођу до иформација на који начин, уз која документа, у […]

Подршка стабилизацији локалне привреде

Нацрт Програма локалног економског развоја града Крагујевца од 2021 – 2023. године, одлуком Градског већа упућује се на јавну расправу у периоду од 9. до 16. новембра.