Провера грејних инсталација

“Енергетика” д.о.о. обавештава своје кориснике да ће почев од 10.09.2018. године вршити прегледе кућних грејних инсталација, што подразумева проверу подстаница и напуњеност кућних грејних инстајација.