Започео процес дезинфекције стамбених заједница

Град Крагујевац је наложио свим скупштинама станара и управницима зграда да редовно спроводе мере дезинфекције свих површина у оквиру стамбених зграда.