Инвестицијe од 308 милиона евра за бољи квалитет живота Крагујевчана

У изградњу три постојења за прераду и пречишћавање отпадних вода, нове канализационе мреже у дужини од око 260 километара и нове депоније са спалионицом на територији града Крагујевца, из државног буџета биће уложено 308 милиона […]

У најави решење великог еколошког проблема

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одлаже 200 тона отпада, требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада.

Санација депоније у Јовановцу

Депонија у Јовановцу, на коју се дневно одложи 200 тона отпада, у следеће три године требало би да буде санирана и претворена у постројење за механички и биолошки третман отпада, чиме ће пет општина привремено […]

Пепео из Енергетике ће се привремено одлагати у Јовановцу

Депонија Јовановац којом управља ЈКП “Чистоћа“ одређена је за привремену локацију на којој ће се одлагати неопасан отпад – пепео и шљака из “Енергетике“.