Савремена настава у ОШ “Мома Станојловић”

Основна школа “Мома Станојловић” једна је од малобројних, која је увела дигиталну наставу, а старе папирне дневнике заменила електронским дневницима.