Документација за боловање искључиво електронски

Према инструкцији Републичког фонда за здравствено осигурање, Комисија за боловање прима документацију искључиво електронски.

Омогућена е-предаја документације за остваривање права трудница и породиља

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да труднице и породиље, током трајања ванредног стања, документацију потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге […]

Спремна документација за изградњу војних станова

За изградњу станова за припаднике службе безбедоности у Крагујевцу локална самоуправа припремила је неопходну документацију.