Замена оштећених дрворедних садницa

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац редовно одржава и врши замену дотрајалих стабала, у циљу очувања еколошке и естетске функције коју имају дрвореди у централном градском језгру.