Дограђује се и опрема трафостаница у Крагујевцу

Директорка предузећа Електромрежа Србије, Јелена Матејић и Илија Лабус, представник конзорцијума, којег чине Енерготехника Јужна Бачка, Електромонтажа Краљево и Елнос, потписали су уговор о извођењу радова на високонапонским трафостаницама у Крагујевцу и Краљеву.