У току замена дотрајалих контејнера у Крагујевцу

У оквиру акције замене дотрајалих и оштећених контејнера, набављено је 260 металних контејнера за сакупљање комуналног отпада.