“Пасош компетенција”

У Скупштини града организована је презентација “Пасоша компетенција” као инструмента за унапређење запошљивости осетљивих друштвених група.