Пуно здравствено осигурање и за осигуранике који нису оверили књижице

Директорка нишке филијале Републичког фонда за здравстено осигурање Светлана Милијић изјавила је данас да ће и она лица која немају оверену картицу здравственог осигурања моћи да остваре здравствену заштиту у пуном обиму.

Није преузето преко 3800 здравствених књижица

На шалтеру филијале Републичког фонда за здравственo oсигурање у Крагујевцу има преко три хиљаде осамсто непреузетих здравствених књижица.