Нови мастер модул на Институту за хемију

Нови мастер модул Хемоинформатика и моделирање који се од наредне школске године отвара на Институту за хемију Природно математичког факултета у Крагујевцу, има за циљ усмеравање студената хемије ка областима информационих технологија.

Студент из Немачке дипломски рад брани на ПМФ-у

Институт за хемију Природно математичког факултета у Крагујевцу примио је студента основних студија из Немачке, који се одлучио да на овом факултету заврши свој дипломски рад.