Будућност у ИТ сектору

Специјализована информатичка одељења, са посебним наставним програмом прилагођеним усмеравању ученика ка ИТ сектору, биће формирана у средњим школама широм Србије.

Промоција специјализованих ИТ одељења

Специјализована информатичка одељења, са посебним наставним програмом прилагођеним усмеравању ученика ка ИТ сектору, од наредне школске године биће формирана у средњим школама широм Србије.