Исплата разлике корисницима права утврђених Законом о основним правима бораца

Очекиване исплате разлике корисницима права утврђених  Законом о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца,  на име личне, породичне и увећане породичне инвалиднине, додатка за негу и помоћ, ортопедског додатка и накнаде за […]