Почела акција одвожењa кабастог отпада

Јавно комунално предузеће „Шумадија“ Крагујевац, у циљу бржег и ефикаснијег уклањања кабастог отпада, организује бесплатне акције уклањања кабастог отпада сваке прве и треће суботе у месецу.

Уклањање кабастог отпада

У циљу бржег и ефикаснијег одржавања хигијене јавних површина, крагујевачко Јавно комунално предузеће “Шумадија” сутра организује акцију бесплатног отклањања кабастог отпада.

Akcija бесплатног отклањања кабастог отпада

У циљу бржег и ефикаснијег одржавања хигијене јавних површина, крагујевачко Јавно комунално предузеће “Шумадија” организује акцију бесплатног отклањања кабастог отпада.