Крагујевцу поново статус туристичког места друге категорије

Комисија за категоризацију туристичког места Министарства трговине, туризма и телекомуникација, након обиласка ужег градског језгра, поново је Крагујевцу доделила статус туристичког места друге категорије.

Ускоро сертификат о туристичкој категоризацији

Комплетну документацију за улазак у поступак категоризације Крагујевца као туристичког места, локална самоуправа је упутила Министарству трговине, туризма и телекомуникација на разматрање и одлучивање.