Ускоро сертификат о туристичкој категоризацији

Комплетну документацију за улазак у поступак категоризације Крагујевца као туристичког места, локална самоуправа је упутила Министарству трговине, туризма и телекомуникација на разматрање и одлучивање.