Представљен приручник за хранитеље

Приручник за хранитеље под називом „Компетенције за целоживотно учење“ представљен је у Центру за породични смештај и усвојење.