Велики послови у области комуналне привреде

Реконструкција канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња три нове јавне гараже и комплетна гасификација Крагујевца, само су неки од приоритета нове градске власти у области комуналне привреде.

Комунални сервис: Владимир Максимовић

Решење депоније Јовановац кроз изградњу фабрике за уништавање комуналног отпада, завршетак северне обилазнице и решења око потпуног преласка на гас за подлагање котлова Енергетике,