Апел суграђанима – не  бацајте зелени отпад у контејнере

Подстакнути лепим временом суграђани сређују своја дворишта и том приликом зелени отпад, односно грање и лишће бацају у посуде које су намењене за одлагање комуналног отпада.

Постављени нови рециклажни контејнери за одлагање амбалажног отпада у МЗ Аеродром

Сектор чистоће ЈКП Шумадија Крагујевац данас је почео постављање нових пластичних контејнера за одлагање амбалажног отпада у МЗ Аеродром.

Апел грађанима – не бацајте жар у контејнере!

ЈКП Шумадија Крагујевац апелује на суграђане да смеће бацају у посуде предвиђене за ту намену и да је бацање жара и врућег пепела строго забрањено да би се сачувале посуде од могућег пламена.

Замена дотрајалих и оштећених контејнера

Приликом свакодневног пражњења контејнера долази до чешћег оштећења посуда за сакупљање комуналног отпада, па у складу са редовним активностима Сектор чистоће врши замену оштећених и дотрајалих контејнера.

ЈКП „Шумадија“ грађанима нуди специјализоване контејнере за одлагање грађевинског отпада

Јавно комунално предузеће Шумадија набавило је нове контејнере за одлагање грађевинског отпада, за шта је издвојено око 2,8 милиона динара.