Најтраженија металска струка

На евиденцији крагујевачке филијале Националне службе за запошљавање налази се око 19.000 лица, што је за 2.000 мање у односу на претходну годину.

Предузеће “Шумадија д.о.о.” пример добре праксе

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “Шумадија д.о.о.” представља пример добре праксе јер остварује рентабилно пословање а чист доходак који остаје на рачуну прдузећа у последње три године се стално увећавао.