Подељене канте за амбалажни отпад у насељу Сушица

У Месној заједници Сушица почела је дистрибуција плавих канти намењених за одлагање амбалажног отпада (тетра пака, папирне и картонске амбалаже, пластичне, алуминијумске и стаклене амбалаже) у домаћинствима индивидуалног типа становања.