НВО После кише и Град Крагујевац у промоцији школског спорта

Невладина организација „После кише“ која ради у Месној заједници Стара радничка колонија промовише здраве стилове живота, развој спорта и дружење деце и омладине.

“После кише” формирао Волонтерски тим

НВО „После Кише“ у складу са одлукама Владе РС у циљу спречавања ширења инфекције COVID 19 одлучио је да настави са радом под измењеним околностима уз поштовање свих релевантних Закона.