Комисија за решавање проблема недостатка гробних места

Градско веће прихватило је предлог о образовању Комисије за припрему спровођења мера на проширењу капацитета постојећих и формирању нових гробља на територији града Крагујевца.