Заштита фасада на непокретним културним добрима у Старом градском језгру

Студијом ревитализације фасада у Старом градском језгру коју је урадио Завод за заштиту споменика културе идентификовано је 22 објекта међу којима су кућа трговца Алексе Обрадовића – Регентова кућа, зграде некадашњег Пека и Конака, кафана […]