Обука у пружању прве помоћи

У Центру за спорт и рехабилитацију особа са инвалидитетом “Искра” организована је едукативна обука “Примени прву помоћ и спаси живот”.

Резултати пројекта “Знањем до посла”

Резултати имплементације пројеката “Знањем до посла”, одобрених у оквиру првог позива за финансирање, који партнерски реализују влада Србије и Швајцарске, кроз модел приватно јавног партнерства између јавних институција, компанија и пружилаца обуке, представљени су у […]

Уручени сертификати полазницима обуке за књиговесце

Полазницима са инвалидитетом, који су успешно завршили обуку за књиговесце у организацији Националне службе за запошљавање свечано су уручени сертификати. 

“Практична менаџерска знања и вештине”

Интерна обука за запослене у Градској управи у Крагујевцу почела је под називом “Практична менаџерска знања и вештине”.

Новим знањем брже до посла

Лицима са евиденције Националне службе за запошљаваше пружена је могућност преквалификације и стицања нових, додатних знања, како би била конкурентна на тржишту рада.

Обука за припаднике Цивилне заштите

За припаднике Специјализоване јединице цивилне заштите за пружање прве помоћи, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу – Одељење за цивилну заштиту организовала је једнодневни тренинг у пружању прве помоћи.