Он-лајн сувенирница ГТО ускоро са још богатијом понудом

Градска туристичка организација Крагујевац, прва у Србији отворила је почетком године он-лајн сувенирницу.