Гордана Петронијевић – несебична помоћ корисницима

Удружење стручних радника Социјалне заштите сваке године додељује Повељу за ванредне доприносе за унапређење социјалне заштите у нашој земљи.