Црњански у Народној библиотеци

У Народној библиотеци „Вук Караџић“ представљено је дело „Политички чланци 1919 – 1939.“ 15. том критичког издања Дела Милоша Црњанског.