Истиче рок за уплату пете рате дугованог пореза

Рок за уплату пете рате пореза и доприноса за све који су остварили право на одлагање тог плаћања, а у складу са уредбом за ублажавања економских последица ковида 19, истиче данас.

Прва рата одложеног пореског дуга 10. фебруара

Сви који су се прошле године определили за петомесечно одлагање плаћања пореза и доприноса, добили су од Пореске управе обавештење да отплата почиње 10. фебруара, уз поделу дуга на 24 рате.

Уплата заосталих доприноса до краја марта

Грађани који сами уплаћују доприносе за пензијско-инвалидско осигурање дужни су да до краја марта ове године уплате заостале рате из периода пре септембра прошле године.