У Книћу током ванредног стања ради 170 фирми

Привредне активности на подручју општине Кнић, везане су за приватни сектор, који је у највећој мери заступљен у области машинства и обраде метала, аутомобилски сектор, угоститељство, прехрану, занатство и услуге.

Држава помаже пољопривредницима

Једна од мера за смањење последица проузрокованих пандемијом вируса КОВИД-19 односи се и на пољоприведнике.